Из групе физичких предмета, на Катедри се одржава настава на интегрисаним и докторским академским студијама.

На групи физичких предмета запослени су

редовни професор др Јелена Ајтић
термин консултација: четвртак од 10 до 11 часова.
доцент и научни сарадник др Дарко Сарван
термин консултација: уторак од 13 до 14 часова.

На интегрисаним академским студијама одржава се настава из:

обавезног предмета Биофизика изборног предмета Физичке основе дијагностичких и терапијских метода

На докторским академским студијама одржава се настава из:

изборног предмета Математичко моделовање биолошких система и процеса
 
изборног предмета Савремене инструменталне методе у ветеринарској медицини
 
изабрана поглавља из обавезног предмета Интеграција метаболизма и функције органа домаћих животиња
 
изабрана поглавља из обавезног предмета Заштита животне средине

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
доцент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336