Из групе физичких предмета, на Катедри се одржава настава на интегрисаним, специјалистичким и докторским академским студијама.

На групи физичких предмета запослени су

редовни професор др Јелена Ајтић
термин консултација: четвртак од 10 до 11 часова.
доцент и научни сарадник др Дарко Сарван
термин консултација: уторак од 13 до 14 часова.

На специјалистичким академским студијама одржава се настава из:

изборног предмета Радијациона анализа хране изборног предмета Примена извора зрачења у дијагностици и терапији болести животиња изабрана поглавља из обавезног предмета Специјалистичка блок настава из изборног модула II

На интегрисаним академским студијама одржава се настава из:

обавезног предмета Биофизика изборног предмета Физичке основе дијагностичких и терапијских метода

На докторским академским студијама одржава се настава из:

изборног предмета Математичко моделирање биолошких система и процеса изборног предмета Савремене инструменталне методе у ветеринарској медицини изабрана поглавља из општег изборног предмета Интеграција метаболизма животиња изабрана поглавља из општег изборног предмета Заштита животне средине

Прелиминарни термини испита у испитним роковима на интегрисаним академским студијама за школску 2021/22. годину

Предмет Јануарски рок
(24.01. – 14.02.)
Мартовски рок
(21.03. – 08.04.)
Мајски рок
(16.05. – 31.05.)
Јунски рок
(20.06. – 08.07.)
Септембарски рок
(29.08. – 09.09.)
Октобар 1
(13.09. – 21.09.)
Октобар 2
(26.09. – 30.09.)
Биофизика 31.01. 30.03. 25.05. 28.06. 30.08. 14.09. 27.09.
Физичке основе дијагностичких и терапијских метода 01.02. 31.03. 26.05. 29.06. 31.08. 15.09. 28.09.

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
доцент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336