Физичке основе дијагностичких и терапијских метода

 

Литература

  1. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2013). Физичке основе дијагностичких и терапијских метода . Ветеринарска комора Србије, Београд.
  2. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2014). Биофизика. Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд.
  3. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2010). Збирка задатака из биофизике. Ветеринарска комора Србије, Београд.

Додатна литература

  1. Brown BH, Smallwood RH, Barber DC, Lawford PV, Hose DR: Medical Physics and Biomedical Engineering, IOP Publishing, Bristol, 2001.
  2. Научни и стручни часописи, на пример: Scientific American, Physics Today, Vinca Bulletin, Nuclear Technology and Radiation Protection, Ecologica.

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
доцент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336