Универзитет у Београду

Институт за физику

Физички факултет

Институт Винча

Друштво физичара Србије

Друштво за заштиту од зрачења

Србије и Црне Горе

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
доцент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336