• Мерење дужине помоћу лењира са нонијусом
 •  

 • Мерење масе тела помоћу теразија
 • Контaкт

  адреса:

  Универзитет у Београду
  Факултет ветеринарске медицине
  Катедра за општеобразовне предмете
  Булевар ослобођења 18
  11 000 Београд

  електронска адреса:

  др Дарко Сарван
  доцент и научни сарадник

  darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

  телефон:

  011/ 36 154 36, локал 336