Из групе физичких предмета, на Катедри се одржава настава на интегрисаним, специјалистичким и докторским академским студијама.

На групи физичких предмета запослени су

редовни професор др Јелена Ајтић
термин консултација: четвртак од 10 до 11 часова.
доцент и научни сарадник др Дарко Сарван
термин консултација: уторак од 13 до 14 часова.

На специјалистичким академским студијама одржава се настава из:

изборног предмета Радијациона анализа хране изборног предмета Примена извора зрачења у дијагностици и терапији болести животиња изабрана поглавља из обавезног предмета Специјалистичка блок настава из изборног модула II

На интегрисаним академским студијама одржава се настава из:

обавезног предмета Биофизика изборног предмета Физичке основе дијагностичких и терапијских метода

На докторским академским студијама одржава се настава из:

изборног предмета Математичко моделирање биолошких система и процеса изборног предмета Савремене инструменталне методе у ветеринарској медицини изабрана поглавља из општег изборног предмета Интеграција метаболизма животиња изабрана поглавља из општег изборног предмета Заштита животне средине изабрана поглавља из обавезног теоријског предмета Методологија научноистраживачког рада

Табелу са прелиминарни терминима испита у испитним роковима на интегрисаним академским студијама за школску 2023/24. годину можете видети овде.

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
доцент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336