Експерименталне вежбе из биофизике

Вежбе се одржавају у вежбаоници за физику, дворишна зграда.

 

асистент и научни сарадник: др Дарко Сарван

Програм вежби:

Увод у предмет

01. октобар – 03. октобар

0. Организација експерименталних вежби

Иницијални тест

07. октобар – 10. октобар

1. Иницијални тест и увод у мерења

I циклус вежби

14. октобар – 07. новембар

2. Мерење димензија тела

3. Одређивање густине чврстог тела

4. Одређивање специфичне тежине течности

5. Одређивање коефицијента вискозности течности

I КОЛОКВИЈУМ

12. новембар – 14. новембар

II циклус вежби

18. новембар – 12. децембар

6. Одређивање коефицијента површинског напона течности

7. Одређивање специфичног топлотног капацитета чврстог тела

8. Електрична мерења

9. Одређивање полудебљине апсорбера

ОВЕРА ВЕЖБИ

16. децембар – 19. децембар

Надокнада вежби

23. децембар – 26. децембар

II КОЛОКВИЈУМ

8. јануар – 9. јануар

Рекапитулација градива

13. јануар – 16. јануар

 

Литература за вежбе:

 

Обавезна литература за експерименталне вежбе из биофизике су:

Практикум и радна свеска за вежбе из биофизике, Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2014.

Додатна литература је:

Збирка задатака из биофизике, Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Ветеринарска комора Србије, 2010.

Биофизика, Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Ветеринарска комора Србије, Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2014.

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
асистент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336